Calderdale Labradoodles

Inschrijven

Inschrijven voor een labradoodle pup

Voordat u zich kunt inschrijven, vragen we u eerst onderstaande te lezen, voordat u zich inschrijft.

De Labradoodle is een kostbare hond, de prijs ligt hoger dan die van een rashond met stamboom. Dat komt vooral doordat kosten nog moeite gespaard worden om gezonde honden te fokken. Elke fokhond wordt uitgebreid getest op erfelijke aandoeningen (HD, ellebogen, Patellas) en  middels DNA-onderzoek wordt gecontroleerd of de fokhonden dragers zijn van de erfelijke ziektes zoals PRA, PRCD, Von Willebrand, Degeneratieve Myelopathie (DM), Excercise Induced Collapse (EIC) en Improper Coat (IC). Tot slot worden de ogen jaarlijks onderzocht op oogaandoeningen. Alleen de absolute toppers blijven dan over en omdat die schaars zijn, is de prijs van een fokhond erg hoog, en dus ook die van een pup. Misschien niet onbelangrijk: een pup kost € 2.000,- euro.  Dit is inclusief het inschrijfgeld van 200,- euro.

Daarnaast worden Labradoodles niet in kennels gehouden. Het zijn in eerste instantie gewone gezinshonden. Het fokken gebeurt met veel aandacht voor kwaliteit: als het gaat om gezondheidszorg, als het gaat om voeding, maar vooral voor socialisatie. Daarom zijn het ook zulke fijne en sociale honden. Onze Labradoodles worden in huis geboren en groeien in huis op.

Bovenstaande werkwijze is die van de meeste fokkers van Labradoodles, dus niet alleen die van ons. Nadeel van deze werkwijze is dat de ‘productie’ in Nederland niet hoog is; kwaliteit staat duidelijk boven kwantiteit. Het resultaat is wel een heel bijzondere familiehond: verhaart niet, geschikt voor mensen met allergie en astma, zeer sociaal naar mens en dier, zeer intelligent, leergierig net als heel goed te trainen, ook door mensen die geen ervaring met honden hebben. (Let wel: cursus is dan wel noodzakelijk!)

Als u al fokkers hebt benaderd, dan heeft u gemerkt dat het veel moeite en geduld kost om een labradoodle pup aan uw gezin toe te kunnen voegen. Ook bij Calderdale labardoodles overtreft de vraag ons aanbod ruimschoots. Daarom vindt bij ons een selectie plaats waarbij we selecteren op wat u een hond te bieden heeft. Een hond is een actief familielid en heeft als zo ook tijd en aandacht nodig. Te veel honden worden aan hun lot overgelaten, en dat willen we altijd voorkomen!

Onze selectiecriteria

We vinden het belangrijk dat onze honden een actief leven krijgen en niet teveel alleen zijn. Ze kunnen het prima, alleen we vinden dat je geen hond koopt om hem vervolgens 20 uur per week alleen te laten. Mocht dat bij u het geval zijn dan adviseren we u hier eerst goed over na te denken voordat u zich bij ons inschrijft. Gezinnen waarbij tijd is voor een dagelijkse wandeling (60+ min), voldoende tijd voor de wekelijkse vachtverzorging (zeker 1,5 uur), en waar de hond weinig alleen zal zijn, hebben bij ons een streepje voor.

Als u kinderen heeft

Dan is ons advies te wachten met een hond tot het jongste kind 8 jaar oud is. U heeft dan veel meer uw handen vrij om ook voldoende aandacht aan uw hond te kunnen geven. Daarnaast (minstens zo belangrijk) kunnen uw kinderen beter geleerd worden hoe ze met de pup en later de hond om moeten gaan. Wij wijzen een eventuele aanmelding niet direct af, maar gezinnen met wat oudere kinderen genieten wel onze voorkeur.

Zo is onze aanmeldprocedure

 1. Onderaan deze pagina kunt u zich inschrijven.
 2. Uw aanmelding is vrijblijvend. Met de aanmelding koopt u dus nog geen pup, en heeft u ook nog geen recht op een pup. Het is alleen maar een mededeling dat u graag mee wilt doen aan de selectieprocedure.
 3. U ontvangt van ons per email verdere details en voorwaarden.
 4. Als u zich kunt vinden in de voorwaarden, tekent u deze en mailt die naar ons terug.
 5. Vervolgens zullen we uw formulier beoordelen, we kijken wat u een hond te bieden heeft en of dat overeenkomt met hoe we over het houden van honden denken.
 6. Daarna volgt eventueel een uitnodiging voor een persoonlijke kennismaking.
 7. Na de persoonlijke kennismaking neemt u pas de beslissing of u definitief wilt inschrijven.
 8. Als uw beslissing positief is maakt u de aanbetaling aan ons over, waarna uw inschrijving definitief is geworden. 8 weken later kunt u uw nieuwe huisgenoot bij ons ophalen!

Kennismakingsbezoeken zijn alleen mogelijk als de inschrijving voor een bepaald nest geopend is.
Daarbuiten ontvangen we geen bezoek, alleen als daar een hele speciale reden voor is.

Overige

Ook Moeder Natuur maakt onderdeel uit van het geheel, dus zekerheden zijn er nooit. Calderdale Labradoodles heeft altijd eerste keus over welke en hoeveel pups uit een nest ze voor haar eigen fokprogramma wil aanhouden.

De persoonlijke kennismaking

U als pupkoper moet kritisch zijn waar u een hond koopt, we als fokker zijn ook kritisch waar wij een pup plaatsen. Wij hechten er daarom aan om eerst persoonlijk met u kennis te maken.

Tijdens de persoonlijke kennismaking:

 • Kunt u kennismaken met ons gezin en onze labradoodles.
 • Geven we u meer informatie over het ras de Labradoodle.
 • Leggen we u uit hoe de socialisatie van de pups bij ons plaatsvindt.
 • Krijgt u een beter beeld van ons gezin, de woonomgeving en de omstandigheden waarin uw toekomstige pup op zal groeien.
 • Zullen we uw verdere vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Maar ook:

 • zullen we informeren naar uw woon- en werksituatie (bv. hoeveel vrije tijd kunt u met de hond doorbrengen)
 • zullen we informeren hoe uw leven met de hond eruit zal zien (bv. mag de hond mee op vakantie)
 • zullen we informeren naar uw beweegredenen waarom u specifiek een labradoodle wilt kopen
  (en waarom geen poedel, of een Portugees waterhond, als het bv. vanwege een allergie is)

Als we allebei een goed gevoel aan de kennismaking hebben overgehouden, dan krijgt u van ons een vrijblijvende optie op een pup. U kunt er dan een nachtje (of meer) over slapen en thuis weloverwogen de beslissing te nemen of u definitief tot aanschaf over wilt gaan. Een hond mag geen impulsaankoop zijn vinden we.

België

Inwoners uit België zijn natuurlijk ook welkom om zich in te schrijven voor een pup. Hier zitten echter wel andere voorwaarden aan. Waar in Nederland de pups vanaf 8 weken naar hun gouden mandje mogen, is dit voor België 15 weken. De reden hiervoor is dat wettelijk is vastgelegd dat de pups eerst met een leeftijd van 12 weken de rabiës inenting krijgen en pas 3 weken na de inenting België in mogen.

Bezoek

We krijgen vaak de vraag of men ons even kan bezoeken, ook om allergie te testen. Testen is heel belangrijk, en dat doen we dan ook, maar alleen tijdens een selectieprocedure (zoal hierboven beschreven). Wij fokken vanuit huis, zouden we aan alle verzoeken voldoen, dan zouden we 7 dagen per week bezoek hebben, van meerdere gezinnen per dag. Wij hopen dat u begrijpt dat we daarom in principe geen bezoek ontvangen, alleen als de inschrijving voor een bepaald nest geopend is ontvangen we (graag) bezoek.

Inschrijven

  MevrouwDe heer
  Voornaam *                                                          Tussenvoegsel *          Achternaam *
      
  Bedrijfsnaam

  Straatnaam *                                                         Huisnummer *           Toevoeging
      
  Postcode *                  Woonplaats *
    
  Email adres *

  Voorwaarden

  Algemeen

  Wat maakt dat je graag een hond wil? Vertel ons kort jouw verhaal: *

  Wat maakt dat je specifiek voor dit ras kiest? *

  Heb je al ervaring met honden of andere huisdieren? Leg uit: *

  Hoe lang is de pup de eerste 2 weken dat hij bij jullie is alleen thuis? *

  Hoe lang is de hond, na de eerst 2 weken, aaneengesloten alleen thuis? *

  Omschrijf kort je uitlaat mogelijkheden? *

  Geef een korte omschrijving van je huisvesting (flat, ééngezinswoning etc.) *

  Hoe is de gezinssamenstelling? *

  Wordt dit je eerste hond? *

  Zo nee, geef een korte uitleg van honden die nu in het bezit zijn of geweest zijn? *

  Zijn er nog andere huisdieren? *

  Zo ja, welke huisdieren? *


  Wat wil je met de hond gaan doen? *

  Heb je nog vragen of iets te vermelden waarvan je denkt dat dit belangrijk is voor ons om te weten in verband met de selectie van de pup?

  Gaat u akkoord met onze adviezen t.a.v. de ontwikkeling van de pup?


  Tot slot willen wij jullie vragen om een foto van jullie gezin toe te voegen.* Max 2 MB file grootte.

  Bedankt voor het invullen van het aanvraagformulier! Het kan soms een paar dagen duren, maar je krijgt altijd een antwoord. Het komt soms voor dat onze berichten in de spambox geplaatst worden.

  Alle gegevens worden na de selectie verwijdert / vernietigd volgens de AVG-wetgeving.